Monthly Archives: november 2011

post by Pelo | | Closed

19 november 2011

Nu har webb-gruppen äntligen börjat få struktur på hemsidan och uppdaterat med den senaste informationen.

Vid frågor kontakta oss via info(at)slfiber.se

Webb-gruppen

post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 16 november 2011

Informationsbrev 4

Planeringsmöte 16 november 2011 Stånga skola

Stånga-Lye fiberförening har hållit planeringsmöte i Stånga skola. På mötet togs följande frågor upp.

Rekrytering

Nu har 262 fastighetsägare sökt medlemsskap i föreningen. Det är ännu några som inte bestämt sig och områdesansvariga arbetar vidare för att få besked från samtliga. Vi vill att så många som möjligt skall vara med i föreningen.

Det är viktigt att ni som är intresserade av att gå med i föreningen både lämnar in ansökningsblanketten och betalar in 200 kr till föreningens bankgirokonto. Anmälningsblankett och bankgironummer finns på hemsidan. Det går också bra att kontakta er områdesansvarig för mer information.

Informationsmöte

Arbetsgruppen planerar för ett nytt informationsmöte för er medlemmar. Vi vill försöka hinna med mötet under november och vi kommer med mer information inom kort.

Entreprenaden

Arbetsgruppen har haft anbudsöppning för anbud till gräventreprenaden och arbetar med att välja ut den lämpligaste entreprenören. Så snart entreprenör är utsedd kommer mer information.

Områdesansvariga arbetar vidare och nu fokuserar de på markavtalen med alla markägare där vi planerar att gå fram.

Ekonomi

Föreningen behöver någon som kan hjälpa till med bokföring och fakturering. Är det någon medlem som är villig att hjälpa till eller känner någon som kan tänka sig ställa upp så kontakta gärna någon i styrelsen eller er områdesansvarig. Det går också bra att anmäla sig via e-post: info@slfiber.se

Styrelsen jobbar vidare med frågan om föreningen skall momsregistrera sig.

Kostnaden för att ansluta sig till fibernätet beräknas hamna kring 12000 kronor med bidrag från Region Gotland och Telia avdragna. Kostnad för grävning på den egna tomten tillkommer.

Arbetsgruppen.

post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 25 oktober 2011

Informationsbrev 3

Planeringsmöte 25 oktober 2011 Stånga skola

Stånga-Lye fiberförening har haft planeringsmöte i Stånga skola. Följande frågor togs upp.

Rekrytering

Föreningen har nu cirka 260 medlemmar. Vi vill bli fler. Anmäl er till den som är områdes ansvarig för ert område för mer information.

Entreprenad

Vi förbereder oss för att skriva avtal med med Eltel. Detta kommer att ske så snart vi har klart med gräventreprenaden.

Ekonomi

Stuýrelsen jobbar vidare med frågan om vi skall momsregistrera föreningen.

Nästa möte

Nästa möte kommer vi att hålla onsdagen den 16 november kl. 19.00, Stånga skola. Då kommer vi också att öppna inkomna anbud för gräventreprenaden.

Arbetsgruppen

post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 11 oktober 2011

Informationsbrev 2

Planeringsmöte 11 oktober 2011 Stånga skola

Stånga-Lye fiberförening har hållit planeringsmöte i Stånga skola. Följande frågor har diskuterats.

Rekrytering

Cirka 250 fastighetsägare har gått med i fiberföreningen. Nu bör alla fastighetsägare i Stånga och Lye ha fått besök från någon områdesansvarig, alternativt fått information via telefon.

Sista datum för anmälan till föreningen är den 15/10.

Så fort grävupphandling är gjord skall markavtal upprättas. Områdesansvariga kommer att ansvara för att alla markägare får information och ett avtal. Ledningsrätt kommer att skrivas in hos Lantmäteriet då markavtalen är färdiga.

Hemsida

Therese, Jonas och Bosse arbetar vidare på hemsideinfo.

Entreprenad

Vårt förfrågningsunderlag för grävupphandlingen kommer att gå ut under veckan och anbud skall vara inlämnat till oss senast den 15 november.

Ett avtal med Eltel skall också tecknas Avtalet kommer att tecknas efter grävupphandlingen är klar.

Ekonomi

Styrelsen jobbar vidare med frågan om momsregistrering.

Nästa möte

Nästa möte bestämdes till Tisdagen den 25 oktober kl. 19.00, Stånga skola.

Arbetsgruppen

post by Pelo | | Closed

Planeringmöte 27 september 2011

Informationsbrev 1

Planeringsmöte 27 september 2011 Stånga skola

Stånga-Lye fiberförening har hållit planeringsmöte i Stånga skola. På mötet togs följande frågor upp.

Informationsmötet 20 september

Mötet var överlag positivt, men en delsynpunkter och frågor har kommit upp. Bland annat blev en del irriterade över att de inte hörde vad de som informerade sade. Vid arrangering av informationsmöten framöver är det viktigt att mikrofon används så att alla hör.

En fråga som kom upp på mötet var hur många telefonabonnemang som kan anslutas på varje fiberanslutning. Stig har undersökt frågan och kommit fram till att två telefonabonnemang kan anslutas på varje fiberanslutning.

Efter mötet har Elektronikservice kontaktat projektgruppen och de vill också komma och informera om vilka tjänster de kan erbjuda för fiberföreningens medlemmar.

I samband med mötet har ca 20 st anmält sitt intresse genom att lämna in en ansökan om medlemskap.

Rekrytering

Brett meddelade att 233 fastigheter har sökt medlemsskap och betalat insats och årsavgift. Ytterligare ca 30 fastigheter har anmält sitt intresse, genom att betala in till bankgirot eller genom att lämna in ansökningsblanketten. Det är viktigt att ni som är intresserade av att gå med i föreningen både lämnar in ansökningsblanketten och betalar in 200 kr till föreningens bankgirokonto. Anmälningsblankett och bankgironummer finns på hemsidan. Det går också bra att kontakta er områdesansvarig för mer information.

15 oktober är sista anmälningsdatum för inträde i fiberföreningen.

Entreprenaden

Projektgruppen planerar för start i mars 2012 och att entreprenaden är färdig vid utgången av september 2012.

Ekonomi

Nyligen kunde man bland annat i gotlandstidningarna läsa att skatteverket kräver att en fiberförening i Västergötland skall betala moms på medlemsinsatserna. Vår styrelse jobbar just nu med hur detta kommer att påverka vår förening.

Region Gotland bidrar till fibersatsningen med 2000 kr per ansluten fastighet. Detta bidrag sökes av, och utbetalas till, föreningen. Det samma gäller för det bidrag på 6000 kr per hushåll som Telia lämnar. Den enskilde medlemmen behöver alltså inte söka något av dessa bidrag.

Den anslutningskostnad som projektgruppen informerar om är, om inte annat anges, alltid nettokostnaden med dessa bidrag fråndragna.

Arbetsgruppen